Oáza hledačů duchovní moudrosti

Meditace a jóga

"Učení o Pravdě je hluboké, těžko pochopitelné, obtížné k pochopení, klidné, vznešené, tkvící mimo oblast logiky, sotva patrné a jenom moudrý je může pochopit."
Buddha

"Všemu předchází mysl. Mysl je základem, mysl je tvůrcem.
Kdokoliv jedná s čistou myslí, toho následuje štěstí věrně jako stín."

Dhammapadam - Buddhův první proslov

"Jóga je ovládnutí činnosti mysli.
Když je mysl ovládnuta, Já nepohnutě spočine ve svém původním neproměnlivém stavu."

Šrí Pataňdžali - Rádža jóga

"Vznešený se opět ujal slova: "Zjevím ti teď vědění všech vědění, jež mnohé světce odměnilo po pozemském životě Nejvyšší Dokonalostí. Protože si osvojili toto vědění, nevracejí se zpět do koloběhu životů. Splynuli se Mnou a osvobodili se od nových zrodů a skonů."
Bhagavadgíta 14. zpěv

"Člověk se řídí podle země,
země se řídí podle nebe,
nebe se řídí podle tao,
tao se řídí podle sebe."

Tao Te Ting

Spřátelený web
Dornova metoda jóga Praha
Jóga Praha rehabilitace bolesti zad
Reflexní terapie bolesti zad v kříži nohou krční bederní páteře